Horgászegyesületünk

     Engedjék meg, hogy röviden beszámoljak a horgászegyesületünk történetéről. Először is szeretném megköszönni Vércse Miklós úrnak, aki ha nem is hosszú ideig a hetvenes években vezette krónikánkat, amikor értékes adatokat, és információkat örökített meg az egyesületünk történelméből.

     Az 1947 - es év jelentős év volt a párkányi és a környékbeli horgászoknak. Ugyanis ebben az évben az első összejövetelükön megalapították az első horgászegyesületet. Az egyesület elnökévé Bitter Bélát nyugalmazott iskolaigazgatót választották . Az egyesület 60 tagja közül kb. 15 - en sporthorgászok voltak, a többiek hálóval halásztak . Abban az időben a folyóvizeken kisebb hivatásos horgászcsoportok horgásztak: Nagy István a Garamon, Lábik János a Dunán, és Bagócsi Ferenc az Ipolyon.

     Az 50 - es években az egyesületünk tagsága létszámban gyarapodott. Az akkori egyesület a mostani sétálóutcában horgászüzletet nyitott. Itt árulták a hivatásos horgászok által kihalászott halakat . Elődeink megfelelő sportszellemmel is rendelkeztek. Ezt a tényt bizonyítja, hogy 1951 - ben megrendezték az első horgászversenyt Kovács László vezetésével . Mivel az akkori egyesületünkben több pedagógus volt, így az ifjúsággal való törődés is korán elkezdődött . 1966 - ban Párkányban Majesky József,és Kéménden Spišiak Miklós foglalkozott az ifjú horgászokkal .

     A 60 - as években egyesületünk létszáma növekedett, ugyanis egyesületünkhöz csatlakoztak a környező falvak horgászai. A falvakban a munkálatokat megbízott személyek irányították. A krónikákból tudjuk, hogy a bényi, és a kéméndi horgászokkal való együttműködés dicséretreméltó volt. Ebeden, Nánán és Garamkövesden az együttműködés nem volt a legmegfelelőbb, sok volt az orvhalász. Engedjék meg, hogy megemlítsem azokat a vezetőket, akik jelentősen hozzájárultak az egyesületünk fejlesztéséhez: Vince Antal, Bitter Károly, Kovács László, Lábik Gyula, Lenk Gyula, Nemes Gyula, és további önkéntes horgászok.

     A 70 - es években a horgászegyesületünk létszáma tovább gyarapodott. A 70 - es évek végén már 350 tagunk volt .Az idősebb tagok még jól emlékeznek a vámház melletti kis horgászházra, amelyben működött egy iroda, és egy raktárhelyiség . Sajnos ezt az épületet a városrendezés miatt fel kellett adnunk .

     A 89 - es politikai változások jelentősen befolyásolták a sporthorgászatot. Sok változás történt a horgásztörvények alkalmazásában . Gyakorlatból tudjuk, hogy nem minden változás volt szerencsés számunkra, de azért, hozzá kellett alkalmazkodnunk, és azzal kell törődnünk, hogy megteremtsük a jó feltételeket a horgászáshoz .

     Jelenleg az egyesületünknek 1000 tagja van. A közigazgatási munkákhoz nagy segítséget nyújt a számítástechnika, de azért szükségünk van a funkcionáriusok önzetlen segítségére is . Ezért hálás köszönet minden egyes segítőkész vezetőségi tagnak .

Farský Eugen              
 párkányi horgászegyesület elnöke

Fordította: Mgr.Lettang Géza